Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện
Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết

Đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh với cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ 3 năm 2021 Trần Châu Phong Nhã – Bí thư Đoàn trường

13/01/2022
09:40:00
95

Đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh với cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ 3 năm 2021

Trần Châu Phong Nhã thư Đoàn trường

 

Cuôc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ 3 năm 2021 được Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức diễn ra từ ngày 18/7/2021 - 15/10/2021. Đây sân chơi lành mạnh, khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện Tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ Đoàn, thanh niên.