Banner top
Menu portal
Giới thiệu
Banner tin tức - sự kiện
Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết

Cơ cấu tổ chức

26/10/2021
11:45:00
90

Đơn vị: TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

 

1. Chi bộ

Họ và tên

  1. Nguyễn Thị Kim Oanh

Chức danh

Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng

Điện thoại

0911.377.558

Email

ntkimoanh@quangbinh.edu.vn

Thông tin thêm

Ngày sinh: 27/01/1977

Quê quán: Tỉnh Quảng Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ Văn

Lý luận chính trị: Cao cấp LLCT - HC

Mã ngạch: V.07.05.14

 

Họ và tên

  1. Trần Ngọc Chương

Chức danh

P. Bí thư Chi bộ - P. Hiệu trưởng

Điện thoại

0983150223

Email

tnchuong@quangbinh.edu.vn

Thông tin thêm

Ngày sinh: 03/9/1963

Quê quán: Tỉnh Quảng Bình

Trình độ chuyên môn:

                                 Cử nhân Toán          

                                 Thạc sĩ QLGD

Lý luận chính trị: Trung cấp LLCT-HC

Mã ngạch: V.07.05.15.

 

Họ và tên

  1. Trần Văn Phú

Chức danh

Chi ủy viên - Tổ trưởng tổ Đảng

Điện thoại

0941.984.686

Email

trvanphu@quangbinh.edu.vn

Thông tin thêm

Ngày sinh: 04/7/1980

Quê quán: Tỉnh Quảng Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Vật lí

Lý luận chính trị: Trung cấp LLCT-HC

Mã ngạch: V.07.05.14

 

Họ và tên

  1. Trần Xuân Diễn

Chức danh

Chi ủy viên - Tổ trưởng tổ Đảng

Điện thoại

0915.655.525

Email

tranxuadien@quangbinh.edu.vn

Thông tin thêm

Ngày sinh: 05/02/1981

Quê quán: Tỉnh Quảng Bình

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hóa học

Mã ngạch: V.07.05.14

 

Họ và tên

  1. Trần Châu Phong Nhã

Chức danh

Chi ủy viên

Điện thoại

0913079026

Email

tranchauphongnha@quangbinh.edu.vn

Thông tin thêm

Ngày sinh: 10/12/1983

Quê quán: Tỉnh Quảng Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hóa học

Mã ngạch: V.07.05.15

 

2. BCH Công đoàn

1

Họ và tên

Trần Ngọc Chương

Chức danh

Chủ tịch

Điện thoại

0983.150.223

Email

tnchuong@quangbinh.edu.vn

Thông tin thêm

Ngày sinh: 03/9/1963

Quê quán: Tỉnh Quảng Bình

Trình độ chuyên môn:

                                 Cử nhân Toán          

                                 Thạc sĩ QLGD

Lý luận chính trị: Trung cấp LLCT - HC

Mã ngạch: V.07.05.15

Phụ trách chung.

 

2

Họ và tên

Hà Xuân Cảnh

Chức danh

Phó Chủ tịch

Điện thoại

0984.551.979

Email

haxuancanh@quangbinh.edu.vn

Thông tin thêm

Ngày sinh: 24/10/1979

Quê quán: Tỉnh Quảng Bình

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Toán

Lý luận chính trị:

Mã ngạch: V.07.05.14

Phụ trách:

3.

Họ và tên

Nguyễn Thị Tuyết

Chức danh

Ủy viên

Điện thoại

0918.212.295

Email

tuyettvnhc@gmail.com

Thông tin thêm

Ngày sinh: 02/09/1982

Quê quán: Tỉnh Quảng Bình

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thư viện

 

3. BCH Đoàn TNCS HCM

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Chi đoàn

Chức vụ

1

Trần Châu Phong

Nhã

1983

Nam

GV

Bí thư Đoàn trường

2

Phạm Thị Thanh

Vân

1986

Nữ

GV

P. Bí thư Đoàn trường

3

Nguyễn Quyết

Chiến

2003

Nam

CĐ 12A

UV BTV

4

Mai Thị Kim Dung

1981

Nữ

CĐ GV

UV BCH

5

Nguyễn Thế Đạo

1982

Nam

CĐ GV

UV BCH

6

Nguyễn Thị Thùy Giang

1985

Nữ

CĐ GV

UV BCH

7

Nguyễn Thị Kim

Oanh

2005

Nữ

CĐ 10B

UV BCH

8

Trần Thị Như

Ngọc

2004

Nữ

CĐ 11A

UV BCH

9

Nguyễn Thanh Ngọc

2005

Nữ

CĐ 10A

UV BCH

10

Cái Ngọc Nhật Trường

2003

Nam

CĐ 12A

UV BCH

11

Lê Hoàng Thị Dịu

2004

Nữ

CĐ11B

UV BCH

 

 

 

 

4. Tổ Văn phòng

1

Họ và tên

Nguyễn Hữu Quảng

 

Chức danh

Tổ trưởng - Nhân viên Kế toán

Điện thoại

0915.200.557

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kế toán 

2

Họ và tên

Trần Thị Hòa

 

Chức danh

Tổ phó - Nhân viên Văn thư

Điện thoại

0918.735.634

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kế toán 

3

Họ và tên

Nguyễn Văn Thơ

 

Chức danh

Bảo vệ

Điện thoại

0383.775.718

4

Họ và tên

Nguyễn Văn Sáu

 

Chức danh

Bảo vệ

Điện thoại

 

 

5

Họ và tên

Nguyễn Thị Khánh

 

Chức danh

Tạp vụ

Điện thoại

 

 

 

5. Tổ chuyên môn

5.1. Tổ Toán - Tin

1.

Họ Và Tên

Hà Xuân Cảnh

 

Chức danh

Tổ trưởng

Điện thoại

0984.551.979

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Toán

2.

Họ Và Tên

Lê Thị Nguyên

 

Chức danh

Tổ phó

Điện thoại

0973.623.250

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Tin

 

3.

Họ Và Tên

Nguyễn Thị Tuệ

 

Chức danh

Giáo viên

Điện thoại

0915.030.213

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Toán

4.

Họ Và Tên

Phạm Thị Thanh Vân

 

Chức danh

Giáo viên

Điện thoại

0917.340.686

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Toán

5

Họ Và Tên

Nguyễn Thị Thùy Giang

 

Chức danh

Giáo viên

Điện thoại

0973.629.740

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Toán - Tin

6

Họ Và Tên

Nguyễn Chí Trung

 

Chức danh

Giáo viên

Điện thoại

0386.232.202

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Toán

7.

Họ Và Tên

Nguyễn Thị Hiền

 

Chức danh

Giáo viên

Điện thoại

0388.793.959

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Toán- Tin

 

5.2. Tổ Vật lí - Tiếng Anh

1.

Họ và tên

Trần Văn Phú

 

Chức danh

Tổ trưởng

Điện thoại

0941.984.686

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Vật lí

2.

Họ và tên

Hồ Thị Lam

 

Chức danh

Tổ phó

Điện thoại

0889.656.835

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Tiếng Anh

3.

Họ và tên

Phan Minh Tuấn

 

Chức danh

Giáo viên

Điện thoại

0857.258.335

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Vật lí

4.

Họ và tên

Từ Công Hoàng

 

Chức danh

Giáo viên

Điện thoại

0971.148.867

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Vật lí

5.

Họ và tên

Hà Thị Thuẫn

 

Chức danh

Giáo viên

Điện thoại

0919.712.179

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Tiếng Anh

6.

Họ và tên

Lê Thị Diệu Hằng

 

Chức danh

Giáo viên

Điện thoại

0945.944.131

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Tiếng Anh

7.

Họ và tên

Phạm Thị Phương Hiền

 

Chức danh

Giáo viên

Điện thoại

0834.345.627

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Tiếng Anh

 

5.3. Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

 1.

Họ và tên

Trần Văn Lương

 

Chức danh

Tổ trưởng chuyên môn

Điện thoại

0916.750.940

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Lịch sử

2.

Họ và tên

Võ Thị Tố Loan

 

Chức danh

Tổ phó chuyên môn

Điện thoại

0915.442.062

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Ngữ văn

3.

Họ và tên

Trương Thị Dung

 

Chức danh

Tổ phó chuyên môn

Điện thoại

0385.174.003

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Địa lí

 

 

4.

Họ và tên

Phan Thị Minh Châu

 

Chức danh

Giáo viên

Điện thoại

0914.750.389

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Ngữ văn

5.

Họ và tên

Phùng Thị Ánh Nguyệt

 

Chức danh

Giáo viên

Điện thoại

0985.589.353

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Ngữ văn

6.

Họ và tên

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

 

Chức danh

Giáo viên

Điện thoại

0989.073.615

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Ngữ văn

7.

Họ và tên

Nguyễn Thị Tuyến

 

Chức danh

Giáo viên

Điện thoại

0948.227.082

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Lịch sử

8.

Họ và tên

Nguyễn Thị Thúy

 

Chức danh

Giáo viên

Điện thoại

0987.359.588

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Địa lí

9.

Họ và tên

Mai Thị Kim Dung

 

Chức danh

Giáo viên

Điện thoại

0978.222.831

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Triết học

10.

Họ và tên

Nguyễn Thị Tuyết

 

Chức danh

Nhân viên

Điện thoại

0918.212.295

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Thư viện thông tin

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ  - TDQP

1.

Họ và tên

Trần Xuân Diễn

 

Chức danh

Tổ trưởng

Số điện thoại

0915.655.525

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Hóa học

2.

Họ và tên

Phạm Thị Hoài Phương

 

Chức danh

Tổ phó

Số điện thoại

0914.910.062

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Sinh học

3.

Họ và tên

Nguyễn Văn Vui

 

Chức danh

Tổ phó

Số điện thoại

0986.345.727

Trình độ chuyên môn

Cử nhân TDTT

4.

Họ và tên

Nguyễn Thị Ý Nhi

 

Chức danh

Giáo viên

Số điện thoại

0918.894.968

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Hóa học

 

5

Họ và tên

Trần Châu Phong Nhã

 

Chức danh

Giáo viên

Số điện thoại

0913.079.026

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Hóa học

 

6

Họ và tên

Cái Thị Kim Oanh

 

Chức danh

Giáo viên

Số điện thoại

0918.046.933

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sinh học

7.

Họ và tên

Trần Mạnh Hồng

 

Chức danh

Giáo viên

Số điện thoại

0918.854.336

Trình độ chuyên môn

Cử nhân SP Kỹ thuật

 

 

8.

Họ và tên

Nguyễn Thế Đạo

 

Chức danh

Giáo viên

Số điện thoại

0917.985.369

Trình độ chuyên môn

Cử nhân TDTT

9.

Họ và tên

Lê Văn Doanh

 

Chức danh

Giáo viên

Số điện thoại

0978.480.225

Trình độ chuyên môn

Cử nhân TDTT

10.

Họ và tên

Lưu Thị Hường

 

Chức danh

Nhân viên Thiết bị

Số điện thoại

0775.645.785

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Sinh học

 

[Trang chủ]
Bài viết liên quan
Bài viết liên quan
Trang  [1]
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Liên kết website
Footer

Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

Địa chỉ: Hiền Ninh – Quảng Ninh – Quảng Bình
Email: thpt_nguyenhuucanh@quangbinh.edu.vn