Banner top
Menu portal
Hiển thị thể loại
Banner tin tức - sự kiện
Banner - Góp ý - Ý kiến
Kế hoạch
Banner thi đua - khen thưởng
Tổ chức đoàn thể
Thông tin tuyển sinh
Công khai thông tin
Hiển thị nội dung bài viết

CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

12/08/2022
10:59:00
91

 

CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH

20 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

 

 

Trần Văn Phú - Ủy viên Ban chấp hành Chi bộ

 

 

Chi bộ trường THPT bán công Quảng Ninh được thành lập ngày 25 tháng 4 năm 2003, là Chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Quảng Ninh, với nhiệm vụ là lãnh đạo toàn diện trường THPT bán công Quảng Ninh hoạt động theo Điều lệ trường phổ thông. Khi mới thành lập, chi bộ có 03 đồng chí. Ngày 30/6/2003, Chi bộ tiến hành Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2003-2005.

Từ tháng 6/2003 – tháng 1/2007: đồng chí Nguyễn Đại Á giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Mậu Thành làm Phó Bí thư.

Từ tháng 2/2007 – tháng 10/2011: đồng chí Lê Trung Thông giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Mậu Thành Phó Bí thư.

Từ tháng 11/2011 – tháng 4/2015: đồng chí Trương Đình Thách giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Nguyễn Mậu Thành Phó Bí thư.

Từ tháng 5/2015 – tháng 8/2018: đồng chí Nguyễn Mậu Thành giữ chức vụ Bí thư và đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh Phó Bí thư.

Từ tháng 10/2018 - nay: đồng chí Nguyễn Thị Kim Oanh giữ chức vụ Bí thư, đồng chí Trần Ngọc Chương Phó Bí thư.

            Năm 2010, cùng với quá trình chuyển đổi loại hình trường từ bán công sang công lập, Chi bộ được đổi tên thành Chi bộ Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh theo Quyết định số 13-QĐ/HU ngày 24/9/2010 của Huyện ủy Quảng Ninh. Đến lúc này, Chi bộ đã có 20 đảng viên.

 

 

Đồng chí Phạm Trung Đông- UVTV-Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Đại hội

           

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Hoàng - UVBTV, trưởng Ban Dân vận Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Chi bộ khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

 

Với 20 năm thành lập và phát triển, tập thể Chi bộ Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh luôn đoàn kết và nỗ lực phấn đấu  hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chi bộ nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mặt hoạt động của nhà trường và các tổ chức đoàn thể, nhất là lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị dạy và học. Chi bộ chú trọng việc phân công, bố trí nhiệm vụ cho các thành viên trong Cấp ủy một cách hợp lí, duy trì nền nếp các cuộc họp Cấp ủy chi bộ và họp chi bộ theo định kì. Chi bộ luôn bảo đảm giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của các cán bộ đảng viên, đề cao tính tự giác, chủ động rèn luyện nâng cao năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, lối sống. Chi bộ luôn đề cao và gắn liền việc “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Song song với chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ dạy và học, Chi bộ luôn làm tốt công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng cho toàn thể cán bộ, giáo viên và đảng viên; thực hiện tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn. Trong 20 năm qua, bằng sự nỗ lực phấn đấu, chỉ đạo Nhà trường và các tổ chức Đoàn thể hoạt động có nề nếp, hiệu quả, Chi bộ trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh luôn được Huyện ủy Quảng Ninh công nhận là Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

 

Chi bộ chỉ đạo Đoàn thanh niên tổ chức cho đoàn viên viếng Thượng Đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh tại nhà thờ ở xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh

 

Bên cạnh đó, Chi bộ luôn chú trọng thực hiện tốt công tác phát triển đảng, công tác quy hoạch cán bộ, định kì rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, chú ý cán bộ trẻ có triển vọng; luôn tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, nhằm nâng cao nhận thức và năng lực thực tiễn. Hiện nay, Chi bộ có 36 đồng chí. Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đạt chuẩn trình độ đào tạo 100%, trong đó có 10 đồng chí có trình độ Thạc sĩ, đạt 27,8%.

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, trong thời gian tới chi bộ trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Để đạt được mục tiêu đề ra Cấp ủy Chi bộ đã đề ra phương hướng và những giải pháp cụ thể, trong đó đề cao việc xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, đồng thời kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện cá nhân, tiêu cực; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trong việc xây dựng chi bộ Đảng, xây dựng nhà trường phát triển; giữ vững truyền thống, giữ vững niềm tin trong mỗi học sinh, phụ huynh và nhân dân trong địa bàn.

 

 

 

[Trang chủ]
Thông báo
Banner - Thư viện ảnh
Banner - Thư viện video
Banner - Bộ giáo dục và đào tạo
Banner - Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Bình
Banner - Cổng thông tin điện tử Quảng Bình
Liên kết website
Footer

Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

Địa chỉ: Hiền Ninh – Quảng Ninh – Quảng Bình
Email: thpt_nguyenhuucanh@quangbinh.edu.vn